Boost

Boost

Projectinfo

Follow Boost
Client(s)

Ministerie van Defensie

Editions

2018

About

De dagelijkse defensiepraktijk brengt continu technologische ontwikkelingen met zich mee. Om in lijn te blijven met dergelijke veranderingen en de veranderingen in de maatschappij, is het belangrijk dat naast deze technische vernieuwingen ook sociale vernieuwing plaats vindt. Door naast top-down ook bottum-up een visie over de dagelijkse defensiepraktijk te vormen en hiernaar te handelen, laat Defensie zien dat zij luistert naar haar krijgsmachtdelen. Dit zal een positief effect hebben op de tevredenheid, efficiëntie en vitaliteit van het Defensie personeel hetgeen de kwaliteit en slagkracht van de organisatie zal versterken. Om dit te bereiken is binnen Defensie het programma Boost opgericht.
Om aan deze programmalijn een ‘Boost’ te geven, is besloten het event Boost Our Vitality te organiseren
More...

become partner of Boost UW EIGEN JONGERENCAMPAGNE